Списак запослених у ОШ"Вук Караџић"Каона

 

Горица Ђорђевић-директор

Милена Лековић-стручни сарадник(педагог)

Никола Синђелић-секретар

Милена Броћић дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Светлана Луковић-дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

 

  • Разредна настава

 

Мирјана Ивановић-наст.разредне наставе

Марина Радичевић- наст.разредне наставе

Гордана Капларевић- наст.разредне наставе

 

  • Предметна настава

 

Наташа Милутиновић-наст.српског језика и књижевности

Невена Радичевић-наставник математике

Гордана Каровић-наст.енглеског језика

Данијела Шундерић-наст.француског језика

Дејан Јеверица-наст.физичког и здравственог васпитања

Зорица Славковић-наставник биологије

Гордана Спасојевић-наст.информатике и рачунарства и технике и технологије

Јелена Чантрак-наст.географије

Зоран Милекић-наст.историје

Александар Петровић-наставник музичке културе

Милица Ковачевић-наст. хемије

Милош Шушић-наставник ликовне културе

Милош Ћурчић -наст.физике

Љубинко Корићанац - вероучитељ

 

  • Помоћно особље

 

Предраг Марковић

Марина Ружичић

Тања Рајовић

Душица Марковић

Кликни безбедно

beszbedno 1

Водич за основце

vodicd 1

Питајте педагога

психолог