kaona1

Основна школа „Вук Караџић“ налази се у општини Лучани. У оквиру матичне школе која се налази у насељеном месту Каона, ради и издвојено одељење у Милатовићима које је удаљено од матичне школе око 5 километара. Матична школа у Каони почела је са радом 1868. године као четвороразредна да би 1950. године први пут био уписан и пети разред.

Школа располаже са две школске зграде у Каони које су изграђене 1905 и 1952. године на којима је извршена реконструкција. Школска зграда у Милатовићима је изграђена 1948. године, а обновљена 1974. године.

Школа има 51 ученика који су распоређени у 8 одељења и то :6 у матичној и два у издвојеном одељењу Милатовићи. У овој школској години припремни предшколски програм похађаћe 5 полазника у Каони и1 полазник у издвојеном одељењу у Милатовићима заједно са млађим ученицима што значи да ће наставу похађати57 ученика. У матичној школи и издвојеном одељењу рад је организован у једној смени.Из ове школе изашле су многе успешне генерације ученика. Тренутно у Школи има 2
6 запослених. Настава је углавном стручно заступљена; уче се два страна језика, а ученици имају одличне услове за савладавање наставних садржаја. Пред Школом су нови циљеви и задаци у складу са осавремењивањем и праћењем свих токова у развоју школства.

Школски објекти задовољавају основне захтеве за извођење васпитно образовног рада. У насељеном месту се поред школе налази и амбуланта, две продавнице и три угоститељска објеката, Месна канцеларија СО Лучани као и Црква.

Историја: 

    Каонска школа је дело оних Срба и Српкиња који су учествовали у просвећивању омладине Горњег Драгачева. 
    Први записи почињу од акта којим је тражена и добијена дозвола за изградњу школе која датира од  30. јануара 1866. године, а почела је да ради  1868. године.
     Прављена је од прућа и блата па су је популарно звали "плетара". У школу су долазили и ученици из Каоне, Властељица, Милатовића, Брезовица и Горњег и Доњег Дупца. Први учитељ је био Михајло Миловановић из Ваљева. Ова зграда трајала је до 1902. године, а затим се због распадања, морала правити нова зграда.
    Залагањем свештеника Уроша Оцокољића и учитеља Василија Радичевића и Љубомира Циврића почињу радови 1903. и завршавају се 1905. год, а зграду је урадила "Слога народа општине каонске "
    Школа је до 1950. године радила као четвороразредна, а те године први пут уписан је пети разрад 49 ученика, а већ следеће године било је 219 ученика. Од 1954. до сада школа ради као осморазредна са издвојеним одељењем у Милатовићима. До 1980. године у саставу наше школе било је и одељење у Горњем Дупцу.
    У школи је све до 1980. године било више од 300 ученика, а од тада се број ученика смањује.

 

Основну школу "Вук Караџић" Каона за успешан рад
одликовало је председништво СФРЈ

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СРЕБРЕНИМ ЗРАЦИМА

Школа сада:

Школа располаже са две школске зграде у Каони које су изграђене 1905. и 1952. године на којима је извршена реконструкција
Школска зграда у Милатовићима је изграђена 1948. године,а обновљена 1974. године.
Школа има
74 ученика који су распоређени у 8 одељења и то : 6 у матичној и два у издвојеном одељењу Милатовићи.

У матичној школи и издвојеном одељењу рад је организован у једној смени. У школи је запослено 25 радника, који негују здраве међуљудске односе.

Школски објекти задовољавају најосновније захтеве за извођење васпитно образовног рада.

Кликни безбедно

beszbedno 1

Водич за основце

vodicd 1

Питајте педагога

психолог